Lan tỏa những mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác ở đảng bộ phường Hồng Hà