Thành phố Yên Bái: Tưng bừng màn đại xòe 2022 người tham gia