Thành phố Yên Bái tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ