Tiếp nhận và trao quà tài trợ từ Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tri ân các thương binh, bệnh binh nặng