Ngày 21/07/2022 15:05

Thành ủy Yên Bái tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

  

Quang cảnh điểm cầu thành phố Yên bái

Dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; trưởng, phó các phòng, ban đơn vị; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Tham dự tại điểm cầu 15 xã, phường có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã, phường; Bí thư, Phó Bí thư các chi  bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, toàn thể cán bộ, công chức xã, phường; các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo thành phố nghỉ hưu trên địa bàn; một số đơn vị tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham dự.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Yên Bái

Trong 1,5 ngày (từ 21-22/7/2022), các đại biểu dự hội nghị được học tập, nghiên cứu, quán triệt 03 Nghị quyết chuyên đề của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “ Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21 “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đào Hạnh (Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái)

Các tin khác