Công an thành phố quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm