CHUYÊN MỤC PHÁT THANH

Chương trình phát thanh ngày 01/01/2024

Image

Sức mạnh từ dân vận khéo

Image

Lấy dân làm gốc xây dựng thành phố Yên Bái hạnh phúc

Image

Lan tỏa học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ thành phố Yên Bái

Image

Chương trình truyền thanh chuyên đề ATGT phường Nguyễn Phúc

Image

CT truyền thanh ATGT của xã Tuy Lộc

Image

CT truyền thanh chuyên đề ATGT của xã Văn Phú

Image

CT truyền thanh chuyên đề ATGT của xã Minh Bảo

Image

CT truyền thanh chuyên đề ATGT của phường Hồng Hà

Image

Chương trình phát thanh tiếng nói từ các huyện thị, thành phố trên sóng Đài PT-TH Yên Bái tháng 7/2021

Image

Chương trình phát thanh chuyên đề thành phố với ngày hội toàn dân

Image

Chương trình phát thanh chuyên đề công tác bầu cử tháng 5.2021

Image