Tin nổi bật

Ngày 24/01/2022 15:35

10 Sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố Yên Bái năm 2021

Năm 2021, với quyết tâm chính trị cao, phương pháp phù hợp, cùng phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, thành phố Yên Bái đã hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, quốc phòng - an ninh...; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng khởi sắc. Dưới đây là 10 Sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố Yên Bái năm 2021. Xin giới thiệu cùng độc giả:

Video - Phóng sự

Liên kết website