Tân Thịnh: Quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững