Phường Nam Cường khánh thành công trình khu vui chơi, thể dục - thể thao