Lãnh đạo thành phố đối thoại với nhân dân về giải quyết thủ tục hành chính về đất đai phường Minh Tân và xã Tân Thịnh