Công diễn các tiết mục đặc sắc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng - Trình diễn trang phục áo dài thành phố Yên bái năm 2023