Thành phố tổ chức 5 đoàn đại biểu thăm, chúc mừng các cơ sở Y tế trên địa bàn