Ra mắt Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố Yên Bái