Màn múa sạp tại Chương trình nghệ thuật "Tây Bắc - Vang mãi bản hòa ca"