Lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái xây dựng thế trận lòng dân vững chắc