Hội thi Gia đình hạnh phúc thành phố Yên Bái năm 2023 thành công tốt đẹp