Lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Việt nam VNPT làm việc với thành phố Yên Bái