Thành phố Yên Bái tham gia chương trình "Hành trình đỏ" năm 2023