Thành ủy Yên Bái tổ chức thành công hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi