Thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu triển khai chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2024