Kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố Yên Bái khóa XXI thành công tốt đẹp