Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ