Lãnh đạo thành phố Yên Bái kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch Covid-19