Phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" tại Trường THCS Lê Hồng Phong