Thành phố Yên Bái 65 năm học tập và làm theo lời Bác