Xứng danh lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Yên Bái