Phường Nguyễn Thái Học: TM-DV là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế