Hội Thiện nguyện thiện tâm Yên Bái kỷ niệm 5 năm ngày thành lập