Tích cực luyện tập cho các hoạt động hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái”