Thành ủy Yên Bái hoàn thành chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025