Đại hội Hội CCB thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp