Ghi nhận từ phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái