Khai mạc hè và phát động phong trào tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2024