Nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác ở thành phố