Thành phố Yên Bái: Ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang giao thông đường bộ