Trên 300 người tham gia diễu hành xe đạp "Hành trình kết nối - Điện Biên trong trái tim tôi"