Ngày 17/10/2023 10:27

Thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ hoạt động tín dụng CSXH Quý IV

Sáng nay -17/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCS XH thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trên địa bàn thành phố Quý IV năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Tạ Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND thành phố,Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố; Trần Xuân Tùng, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

 Quang cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng 2023, bám sát chỉ đạo của cấp uỷ, Chính quyền các cấp và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Yên Bái đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được cấp trên giao, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Trần Xuân Tùng- Phó GĐ Chi nhánh NH CSXH tỉnh trao đổi với các đại biểu xung quanh hoạt động chính sách tín dụng trên địa bàn

Đến hết tháng 9, tổng nguồn vốn cho vay đạt 214.585 triệu đồng, tăng 18.706 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay đạt trên 48 tỷ đồng, thu nợ gần 28 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng chính sách gần 213 tỷ đồng, tăng trên 20 tỷ đồng so với đầu năm. Công tác kiểm tra, giám sát các tổ TK&VV, sử dụng vốn vay được chú trọng.

Trong 9 tháng có 34 thành viên thực hiện kiểm tra, giám sát, trong đó Thành viên Ban đại diện thành phố đã kiểm tra 13 lượt xã, phường, 13 lượt Tổ TK&VV, 65 lượt hộ vay vốn; Thành viên Ban đại diện cấp xã, phường giám sát 45 lượt Tổ TK&VV, 225 lượt hộ vay. Qua công tác kiểm tra, giám sát, đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở;Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định, các hộ vay được đôn đốc trả lãi đầy đủ, đúng hạn. Công tác giao dịch lưu động tiếp tục được NHCSXH tỉnh quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định tại 15/15 xã, phường trên địa bàn. Từ nguồn vốn vay đã giúp tạo việc làm mới cho 528 lao động, sửa chữa làm được 286 công trình nước sạch và 286 công trình vệ sinh; góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo gắn với tạo việc làm, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại biểu xã Giới Phiên thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề còn tồn tại như: Công tác rà soát nhu cầu vay vốn chương trình tín dụng chính sách tại một số nơi chưa sát với nhu cầu thực tế của nhân dân nên có thời điểm vốn được giao tồn đọng không được giải ngân kịp thời; có địa phương các hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú hầu hết không biết thông tin địa chỉ để đôn đốc thu hồi; chất lượng hoạt động của tổ TK&VV một số nơi có chiều hướng giảm so với đầu năm; Nợ quá hạn tăng so với đầu năm và ở mức 1%. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội, đoàn thể cấp xã hiệu quả vẫn chưa cao…

Đại biểu phường Nguyễn Thái Học  trao đổi về hoạt động cho vay và quản lý vốn vay trên địa bàn

Trên cơ sở những kết quả và những mặt còn hạn chế, Ban đại diện Hội đồng CSXH thành phố đã triển khai nhiệm vụ, phương hướng trong Quý III gắn với các giải pháp cụ thể. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng CSXH; Phấn đấu sớm hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2023. Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác cho vay theo hướngchất lượng, bền vững. Nâng cao chất lượng hoạt động các  tổ TK&VV. Các xã, phường, các hội, đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động vay vốn và sử dụng vốn vay gắn với mục tiêu phát triển Kt- XH địa phương; thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý các trường hợp nợ quá hạn, nợ chây ỳ để thu hồi vốn cho Nhà nước.

Minh Chín -Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác