Ngày 24/11/2022 11:51

Bồi dưỡng kỹ năng viết tin bài cho đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở

Chiều 23/11/2022, Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài cho cộng tác viên ở cơ sở. đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố dự và phát biểu Khai giảng Lớp bồi dưỡng.

  

Quang cảnh buổi Khai giảng Lớp bồi dưỡng

Trong thời gian học tập, các học viên là cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, phóng viên Trung tâm Truyền thông và các lãnh đạo, cán bộ công tác tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố đã được đồng chí Trần Quang Tuấn - Trưởng phòng Yên Bái điện tử, Báo Yên Bái hướng dẫn, truyền đạt những kỹ năng và kinh nghiệm viết tin, bài, chụp ảnh... cũng như kinh nghiệm thực tiễn để giúp các học viên biết cách vận dụng, thực hành, để nâng cao chất lượng biên tập, viết tin, bài góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của Đảng bộ thành phố trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Trưởng phòng Yên Bái điện tử, Báo Yên Bái truyền đạt các nội dung bồi dưỡng

Thông qua Lớp bồi dưỡng giúp cho đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên cơ sở nắm chắc kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh đưa tin, đáp ứng yêu cầu cơ bản đưa thông tin của đơn vị được kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng tin, bài tại Trang thông tin của đơn vị mình cũng như các trang thông tin của thành phố; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của đơn vị, địa phương để các cơ quan, tổ chức và người dân kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tại cơ sở.

Đào Hạnh (Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái)

Các tin khác