Ngày 27/04/2023 13:26

Bốc thăm bổ sung 3 hộ thuộc diện thu hồi đất vào kinh doanh tại chợ Bến Đò

Chiều ngày 26/4/2023, thành phố Yên Bái tổ chức bốc thăm điểm kinh doanh tại chợ Bến Đò, xã Giới Phiên đối với các hộ thuộc diện thu hồi đất có nhu cầu kinh doanh tại chợ.

  

Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài chính thành phố phổ biến nội quy, quy chế bốc thăm

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái đã có Quyết định số 1.296/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 03 điểm kinh doanh vào phương án di dời chợ Yên Ninh sang chợ Bến Đò, xã Giới Phiên cho 03 hộ dân thuộc diện thu hồi đất xây dựng công trình chợ Bến Đò, xã Giới Phiên.

Công khai các nội dung trong quá trình bốc thăm

Bao gồm: Hộ ông Trần Ngọc Hưng, hộ khẩu thường trú tại thôn Xóm Soi, xã Giới Phiên, sắp xếp 01 điểm kinh doanh có mái che vào khu vực ngành hàng thức ăn chín. Hộ ông Đào Ngọc Tiến, hộ khẩu thường trú tại thôn Xóm Soi, xã Giới Phiên, sắp xếp 01 điểm kinh doanh có mái che vào khu vực ngành hàng rau. Hộ ông Đào Ngọc Châm, hộ khẩu thường trú thôn Xóm Soi, xã Giới Phiên, sắp xếp 01 điểm kinh doanh có mái che vào khu vực ngành hàng rau. Lý do phê duyệt bổ sung 03 hộ dân trên là đều thuộc diện thu hồi đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng chợ Bến Đò, xã Giới Phiên.

Đại diện hộ dân tiến hành bốc thăm

Theo báo cáo của UBND xã Giới Phiên tại Văn bản 220 ngày 27/3/2023 cả 03 hộ này hiện tại còn khó khăn về việc làm. Do vậy việc bố trí 03 điểm kinh doanh tại chợ Bến Đò cho 3 hộ này là đúng với quan điểm của thành phố, tạo mọi điều kiện thuận lợi nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Xác nhận kết quả bốc thăm

Tại buổi bốc thăm, lãnh đạo các phòng chức năng của thành phố Yên Bái đã thông qua nội quy, quy chế tổ chức bốc thăm, cũng như các quy định có liên quan. Đại diện 3 hộ gia đình đã bốc thăm được các điểm kinh doanh theo quy định tại chợ Bến Đò, xã Giới Phiên. Quá trình bốc thăm đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định của Pháp luật. Các ban, ngành chức năng của thành phố Yên Bái tiếp tục hướng dẫn 3 hộ dân đã hoàn thành việc bốc thăm hoàn tất những thủ tục theo quy định, nhằm sớm ổn định, phát triển kinh doanh tại chợ Bến Đò, xã Giới Phiên. 

Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác