Ngày 17/01/2023 10:37

HĐND thành phố tổ chức Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề)

Sáng 17/1, HĐND thành phố Yên Bái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026, đã tổ chức  Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Kỳ họp.

 Quang cảnh Kỳ họp

Tại Kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND thành phố xem xét tờ trình của UBND về Chương trình phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030. Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về Chương trình phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố về Nghị quyết của HĐND thành phố về Chương trình phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND thành phố tập trung nghiên cứu, thảo luận dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND, đảm bảo nghị quyết của HĐND được ban hành đúng quy định của pháp luật, sát thực tiễn và có tính khả thi cao nhất.

Đồng chí Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Kỳ họp

Việc xây dựng Chương trình phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030 là một yêu cầu tất yếu và cấp thiết. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển đô thị thành phố Yên Bái sẽ nâng cao chất lượng đô thị, làm nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với xu hướng tất yếu khách quan, vai trò và vị thế của thành phố Yên Bái, làm cơ sở để hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II và đề nghị công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Yên Bái.

Các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết chuyên đề về “Chương trình phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Việc thông qua Nghị quyết “Chương trình phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030” sẽ góp phần cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị quốc gia, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái, Quy hoạch chung đô thị thành phố Yên Bái và vùng phụ cận, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Khẳng định rõ vị thế, vai trò của thành phố Yên Bái là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và là hạt nhân trong chuỗi liên kết vùng của tỉnh, đô thị động lực trong khu vực Tây Bắc.

Việt Hà - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác