Ngày 20/07/2022 15:57

Kỳ họp thứ 6 – HĐND phường Đồng Tâm – Kỳ họp không giấy tờ

Ngày 20/7/2022, HĐND phường Đồng Tâm khóa VIII đã tổ chức kỳ họp thứ 6, đây là kỳ họp thực hiện trên môi trường mạng điện tử, không dùng giấy tờ. Dự chỉ đạo có đồng chí Trần Phượng – Phó chủ tịch HĐND thành phố.

 Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp thứ 6 – HĐND phường Đồng Tâm có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Kỳ họp thông qua báo cáo của UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo của UB MTTQ phường về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu sử dụng máy tính bảng phục vụ các nội dung kỳ họp.

Thông qua các báo cáo, tờ trình có liên quan. 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND phường tổ chức họp 06 phiên họp thường kỳ để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và kết quả hoạt động của Thường trực HĐND trong tháng, quý, 6 tháng; họp liên tịch với UBND, UBMTTQ phường để thống nhất các nội dung, chương trình, phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 của HĐND phường khóa VIII. Hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết kỳ họp của HĐND phường trên 5 lĩnh vực, bao gồm: Giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Giám sát việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021; giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022. Giám sát công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Giám sát kết quả thực hiện chế độ an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ chính sách trong dịp Tết nguyên đán năm 2022; việc hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Đề án “Hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng tự thoát nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người bị nhiễn covid 19 phải cách ly y tế tập trung (F0) và cách ly y tế tại nhà (F1) theo Quyết định 33 của Chính phủ và giám sát trong lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính.

Đoàn Chủ tịch Kỳ họp sử dụng máy tính bảng phục vụ các nội dung kỳ họp.

Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tổ chức được 03 cuộc giám sát chuyên đề về Giám sát về công tác quản lý đô thị 5 tháng đầu năm, Giám sát về thực hiện quy chế hoạt động của nhân dân tổ dân phố 5, Giám sát về kết quả thực hiện các chi tiêu, nhiệm vụ và công tác thu, chi các loại  quỹ, nguồn xã hội hóa của  tổ dân phố số 1. Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri được thực hiện công khai, dân chủ, theo Luật định, từng bước được cải tiến và đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, chất lượng các buổi tiếp xúc ngày được nâng lên.

Các đại biểu sử dụng máy tính bảng phục vụ các nội dung kỳ họp.

Kỳ họp thứ 6 – HĐND phường Đồng Tâm cũng tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Với việc biểu quyết trên hệ thống máy tính bảng thông minh, các đại biểu đã nhất trí thông qua 4 Nghị quyết của kỳ họp. Bao gồm: Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2023. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2021. Nghị quyết của HĐND phường về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2022./.

Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác