Ngày 18/12/2022 10:44

UBND thành phố Yên Bái: Tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 8- HĐND thành phố khóa XXI về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2023

Ngày 17/12, UBND thành  phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 8- HĐND thành phố khóa XXI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố;lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường.

 Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông qua các Quyết định của UBND thành phố triển khai thực hiện nghị quyết Kỳ họp thứ 8 – HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, năm 2023, UBND thành phố đề ra 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội với những chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 18.000 tỷ đồng. tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm đạt 18.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (giá so sánh 2010) cả năm đạt 4.800 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 560 tỷ đồng; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 130 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 7.500 tỷ đồng; thành lập mới 120 doanh nghiệp, 08 HTX, 35 tổ hợp tác; thu ngân sách nhà nước đạt 900 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng; xây dựng 9 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; chỉ số hạnh phúc tăng 3,3% so với năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,25%...

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, UBND thành phố đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng, triển khai và thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Triển khai các dự án để giải ngân nguồn vốn đầu tư; tăng cường công tác quản lý đô thị; công tác thu ngân sách; quan tâm thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa, giáo dục; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc những tồn tại, hạn chế, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, phường phát huy tinh thần đoàn kết quyết liệt, khẩn trương ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023; phấn đấu hoàn thành và về đích sớm các chỉ tiêu năm 2023 theo các Nghị quyết của HĐND thành phố đã thông qua. Trước mắt là chuẩn bị tốt các hoạt động chỉnh trang đô thị; chính sách an sinh xã hội, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Vũ Hà (Ban Tuyên giáo Thành ủy)

Các tin khác