Ngày 10/06/2024 11:12

Ban CHQS thành phố phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019- 2024

Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Yên Bái vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019- 2024 tới cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị.

 Quang cảnh Lễ phát động

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Yên Bái đã thường xuyên tổ chức tốt các đợt thi đua  theo chủ đề theo hướng từng bước nâng cao chất lượng, trong đó, nhiều chỉ tiêu thi đua đã hoàn thành tốt như: Tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố triển khai toàn diện công tác QS-QP địa địa phương; tổ chức thành công đại hội thi quyết thắng LLVT thành phố; thực hiện tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao; 100% các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ....;  Những kết quả trên đã góp phần quan trọng tạo khí thế thi đua sôi nổi trong LLVT thành phố phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ QS- QP địa phương. Qua phong trào đã có nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiến tiến được các cấp, ngành khen thưởng.

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Ban CHQS thành phố tiếp tục phát động cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019- 2024 với Chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, giành hai nhất, một công trình" tới cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị với các nội dung cụ thể như: tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt chất lượng tốt nhất; làm tốt mội công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đạt kết quả cao nhất. Trong đó, phấn đấu phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên bổ sung và tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị; phòng, chống giảm nhẹ thiên tai. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo theo kế hoạch. Tham gia thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng cơ sở vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; gắn phát triển kinh tế, VHXH với tăng cường tiềm lực QP- AN. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị an toàn; không để xảy ra vi phạm phải xử lý. Thi đua nâng cao chất lượng bảo đảm công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật. Phấn đấu chuẩn bị, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh, giai đoạn 2019 - 2024. Mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 01 công trình, phần việc thiết thực gắn biển chào mừng; Phối hợp tổ chức gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội...

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua

Cùng với nội dung thi đua, Ban CHQS thành phố đã đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể gắn với các hoạt động chào mừng, đảm bảo sát với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tại lễ phát động, các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nội dung đề ra. Ban CHQS thành phố cũng tổ chức ký giao ước thi đua với đại diện các ban thuộc Ban CHQS thành phố thực hiện trong đợt thi đua đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019- 2024. 

Minh Chín - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác