Ngày 31/12/2022 09:09

Thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn

Chiều 30/12, UBND thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh thanh tra tỉnh; lãnh đạo, công chức Thanh tra thành phố; Trưởng ban, cán bộ Ban tiếp công dân thành phố; Trưởng phòng, cán bộ phụ trách tiếp công dân của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách tiếp công dân các xã, phường. Hiệu trưởng, cán bộ tiếp công dân thuộc các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

 Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh thanh tra tỉnh trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn nghiệp vụ quy trình tiếp công dân, đặc biệt là những điểm mới trong quy định, quy trình tiếp công dân thuộc Quy định tại Thông tư 04/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ. Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh quy định tại Thông tư 05/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ; giải đáp các thắc mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 04, Thông tư 05 của Thanh tra Chính phủ.

Các đại biểu tham dự  Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu được cập nhật tài liệu như: Một số kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp pháp luật ở cơ sở và công tác thanh tra trong phát hiện, phòng ngừa các hành vi tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; Luật Tiếp công dân 2013; Thông tư số 01/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Quyết định số 09/2022/QĐ –UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định tiếp công dân của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái… Cuối buổi tập huấn, các đại biểu sẽ có bài kiểm tra về các nội dung được tập huấn.

Từ những kiến thức được nghiên cứu, cập nhật tại Hội nghị tập huấn nhằm kịp thời cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng tiếp công dân, quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Việt Hà - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác