Ngày 17/11/2023 11:42

Thành phố triển khai công tác QS- QP và giáo dục QPAN năm 2024

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QS-QP, giáo dục QP-AN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc- Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc- Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác QS- QP năm 2023

Trong năm 2023 vừa qua, thành phố Yên Bái đã triển khai toàn diện nhiệm vụ QS-QP và giáo dục QP-AN và đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.Tập trung lãnh chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT; thực hiện có hiệu quả các biện pháp PCTT-TKCN. Chỉ đạo khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức huấn luyện các lực lượng đảm bảo theo đúng chương trình, nội dung kế hoạch với 100% đạt yêu cầu, trong đó 85,7% lực lượng thường trực và trên 75% lực lượng DQTV đạt khá, giỏi; Tham gia diễn tập KVPT của thành phố được BCĐ diễn tập Quân khu II đánh giá cao và đạt kết quả xuất sắc; diễn tập CĐPT và diễn tập PCTT-TKCN của các xã phường đạt loại giỏi. Tổ chức và tham gia hội thi ở các cấp đạt được kết quả cao. Tỷ lệ quân số khỏe bình quân đạt 99,3%...

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác QS- QP năm 2023 được khen thưởng

Trong năm, LLVT thành phố tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Ngày thứ Bảy cùng dân”... Tiếp tục triển khai xây dựng Tuyến đường, tuyến phố “Xanh - Văn minh” giai đoạn 2021-2025. Thực hiện rà soát và đề nghị giải quyết chế độ còn tồn đọng cho các đối tượng chính sách. Đối với công tác giáo dục QP- AN, Hội đồng giáo dục QP- AN đã triển khai tới 100% cơ sở xã, phường,  đơn vị thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả. Phối hợp mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 454 người thuộc đối tượng 4, đạt 101% chỉ tiêu; cử 50 cán bộ đối tượng 2 và 3 đi bồi dưỡng theo kế hoạch. Phối hợp chỉ đạo giáo dục QP- AN cho học sinh các trường THPT và sinh viên trên địa bàn; Công tác giáo dục QP-AN toàn dân được đẩy mạnh.

Trong năm 2024, thành phố Yên Bái tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tập trung xây dựng nền QPTD, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của LLVT, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN toàn dân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác GDKT QP- AN năm 2023 được khen thưởng

Tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quân số tham gia huấn luyện các binh chủng, DQTV và DBĐV đảm bảo quân số với 100% đạt yêu cầu, trong đó lực lượng thường trực đạt tỷ lệ khá, giỏi từ 85% trở lên; lực lượng DQTV và DBĐV tỷ lệ đạt khá, giỏi từ 75% trở lên.Thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ƯPLB&TKCN cho xã, phường đảm bảo an toàn;tổ chức và tham gia các cuộc thi, hội thi, hội thao do các cấp tổ chức đạt kết quả cao, nhất là tham gia hội thao DQTV các cấp năm 2024; thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội...

Đồng chí Tạ Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác GDQP- AN năm 2023

Nhân dịp này, thành phố Yên Bái đã khen thưởng cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác QS- QP và 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục QP- AN năm 2023.                                                              

Minh Chín - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác