Ngày 21/09/2023 15:27

Chi bộ thôn Thanh Hùng học và làm theo Bác

Những năm qua Chi bộ thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh đã triển khai và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân thi đua xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để việc học tập và làm theo Bác đạt mang lại hiệu quả thiết thực, Chi bộ thôn Thanh Hùng đã phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ. Trên cơ sở đó, Chi bộ tổ chức cho cán bộ đảng viên đăng ký việc học tập và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, trọng tâm là các công việc gắn với xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Hà Văn Thịnh, Bí thư chi bộ thôn Thanh Hùng cho biết: Chi bộ thôn có 40 đảng viên. Xác định việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, giai đoạn 2021-2025, chi bộ đăng ký thực hiện mô hình Điển hình tiên tiến trong công tác lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhằm thực hiện mục tiêu này, việc trước tiên là phải có sự lãnh đạo tập trung thống nhất trong cấp ủy chi bộ, tạo sự đồng thuận cao trong các đảng viên. Đồng thời tuyên truyền để huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn cùng tham gia.

 

Thôn Thanh Hùng được công nhận đạt thôn NTM kiểu mẫu năm 2022 (Ảnh tư liệu)

Theo đó, chi bộ đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể thôn tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên và cùng chung sức, đồng lòng, góp công, góp của xây dựng thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu.  Chị Hoàng Thị Thúy Nga cho biết: Là một đảng viên và là chi hội trưởng chi hội phụ nữ có 122 hội viên, tôi thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ trong thôn tích cực tham gia học tập và làm theo Bác gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua do tổ chức Hội phát động như: "Xây dựng mô hình gia đình 5 không, 3 sạch”; "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; "Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”... Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, ý thức tự giác của đông đảo hội viên. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình hội viên đã phát triển kinh tế có thu nhập cao từ 100 triệu đồng trở lên, đồng thời tích cực tham gia các phong trào, đóng góp công lao động xây dựng các công trình như các tuyến đường hoa, công trình thắp sáng đường quê, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng tiểu công viên…

Ông Hà Văn Thịnh- Bí thư Chi bộ (người bên trái) kiểm tra khu vui chơi – thể dục thể thao của thôn

Trong lĩnh vực kinh tế, các hộ gia đình đã đầu tư phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 48 triệu đồng/người; thôn phấn đấu năm 2023 không còn hộ nghèo. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thôn Thanh Hùng đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn hạnh phúc”. Thực hiện hiệu quả 5 nội dung cuộc vận đông “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; mỗi hộ gia đình đều có trách nhiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm luôn chiếm tỷ lệ từ 97% trở lên. Năm 2022, thôn Thanh Hùng triển khai xây dựng tiểu công viên kết hợp khu vui chơi – thể dục thể thao, tổng kinh phí 600 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước 300 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 300 triệu đồng. Các mô hình tự quản trong thôn phát huy hiệu quả; duy trì nâng cấp 6 tuyến đường thắp sáng đường quê, với chiều dài 4.360m. Hiện 100% đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa. Năm 2023, Chi bộ vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đóng góp 20 triệu đồng mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa cùng hàng trăm công lao động hoàn thiện sân thể thao của nhà văn hóa. Đây cũng là công trình của thôn chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2023). Huy động trên 300 công trị giá 50 triệu đồng xây dựng khu tiểu công viên.

 

Bà con nhân dân tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao tại sân thể thao Nhà văn hóa thôn

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thịnh cho biết: Thời gian qua, Chi bộ thôn Thanh Hùng đã có nhiều kết quả khá nổi bật trong công tác xây dựng thôn NTM kiểu mẫu và xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Chi bộ đã huy động cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn tích cực tham gia các công trình phần việc như sửa chữa nâng cấp đường điện, đường giao thông nông thôn, xây dựng khu tiểu công viên cây xanh, sân tập thể dụng thể thao. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh đường làng ngõ xóm…Qua đánh giá, năm 2022, thôn Thanh Hùng đã được thành phố công nhận là thôn NTM kiểu mẫu và chi bộ Đảng đạt danh hiệu chi bộ kiểu mẫu, được Thành ủy khen thưởng mô hình điển hình tiên tiến năm 2022.

Phát huy những kết quả đã đạt được, hiện Chi bộ thôn Thanh Hùng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kết hợp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Việt Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác