Ngày 23/06/2022 17:14

Thành uỷ Yên Bái tổ chức Hội nghị báo cáo viên tuyên truyền về biển đảo

Sáng 23/6/2022, tại Rạp Hồng Hà, Thành uỷ Yên Bái đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 6, tuyên truyền về biển, đảo và quán triệt, phổ biến Quy định số 27-QĐ/TU, ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái.

 Quang cảnh Hội nghị báo cáo viên tháng 6.

Tại Hội nghị, trên 500 cán bộ chủ chốt của thành phố, xã, phường, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, trưởng, phó các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đã được nghe báo cáo viên của Phòng Tuyên huấn - Cục Chính trị Quân chủng Hải quân thông tin chuyên đề về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; tình hình biển đảo và các vấn đề trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc hiện nay. Tiếp đó, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Thành uỷ Yên Bái quán triệt, phổ biến Quy định số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp, phối hợp trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các xã, phường, thị trấn.

Các đại biểu chú ý nghe báo cáo viên của Phòng Tuyên huấn - Cục Chính trị Quân chủng Hải quân thông tin chuyên đề về biển đảo.

Thông qua Hội nghị nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyền truyền miệng, cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp uỷ, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện của các lực lượng làm công tác tuyên truyền biển, đảo cũng như nội dung trong Quy định 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là những nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về thẩm quyền, tránh nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tại các xã, phường. Qua đó, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở trên địa bàn thành phố./.

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái)

Các tin khác