Ngày 10/05/2022 07:47

Hội nghị Chi bộ sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”

Chiều ngày 9/5/2022, Chi bộ Ban Tham mưu - Đảng bộ quân sự thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị Chi bộ sinh hoạt chuyên đề tháng 5/2022 “tự soi, tự sửa”. Đây là hội nghị chuyên đề triển khai điểm làm cơ sở để Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng trong các Chi bộ trực thuộc. Dự, chỉ đạo có Đại tá Phạm Viết Khánh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đại diện một số cơ quan chuyên môn Quân khu 2 và BCH quân sự các huyện, thị xã trong tỉnh cũng đã về dự.

  

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị Chi bộ sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” của Chi bộ Ban Tham mưu - Đảng bộ quân sự thành phố Yên Bái lần này là hoạt động cụ thể hóa việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cụ thể hóa Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy các cấp về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “ tự soi, tự sửa”.

Đại tá Phạm Viết Khánh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái chỉ đạo Hội nghị

Theo đó, Chi bộ Ban Tham mưu - Đảng bộ quân sự thành phố Yên Bái xây dựng báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể với 5 nội dung lãnh, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó chỉ rõ các mặt ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trước những hạn chế, khuyết điểm. Trên cơ sở đó, Chi bộ đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Đảng viên Chi bộ Ban Tham mưu – Đảng bộ Quân sự thành phố Yên Bái  tham luận tại hội nghị

Tại Hội nghị Chi bộ sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” của Chi bộ Ban tham mưu - Đảng bộ quân sự thành phố Yên Bái, từng đảng viên còn trình bày bản kiểm điểm “tự soi, tự sửa” của cá nhân. Chủ trì Hội nghị kết luận kiểm điểm từng đảng viên, đại diện đảng viên phát biểu tiếp thu, hứa hẹn sử chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị Chi bộ sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” của Chi bộ Ban tham mưu - Đảng bộ quân sự thành phố Yên Bái, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm, triển khai đối với tất cả các cuộc họp chi bộ trực thuộc, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh./.

Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác