Ngày 28/02/2024 09:30

Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Đảng uỷ phường Nguyễn Thái Học Xây dựng mô hình điểm “Thu gom phân loại rác thải tại nguồn”

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố, Đảng uỷ phường Nguyễn Thái Học vừa phối hợp tổ chức kiểm tra việc triển khai xây dựng mô hình điểm “Thu gom phân loại rác thải tại nguồn tuyến đường Nguyễn Thái Học, thuộc tổ số 2, 14 và 15, phường Nguyễn Thái Học. Tham gia đoàn công tác có ông Vũ Ngọc Ánh – Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Bà Phạm Thị Mơ – Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng uỷ phường Nguyễn Thái Học. Thành viên Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai mô hình điểm “Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn tuyến đường Nguyễn Thái Học”, thuộc địa bàn liên Tổ 2, 14 và 15, phường Nguyễn Thái Học.

 Các thành viên đoàn công tác kiểm tra việc nhân dân trang bị thùng đựng rác theo quy định phân loại tại nguồn

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố, Đảng uỷ phường Nguyễn Thái Học đã tổ chức kiểm tra thực trạng các tổ chức, cá nhân trên tuyến đường triển khai thực hiện thu gom, phân loại rác thải tại nguồn tuyến đường Nguyễn Thái Học. Đồng thời xác lập các vị trí đặt thùng rác theo quy định, đảm bảo mỹ quan đô thị, cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trên tuyến. Các thành viên đoàn công tác cũng tiến hành tuyên truyền, tổ chức cho đại diện các tổ chức, hộ gia đình ký cam kết triển khai thực hiện tốt mô hình điểm “Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn tuyến đường Nguyễn Thái Học”.

Các thành viên đoàn công tác khảo sát vị trí đặt thùng rác đã phân loại tại nguồn

Theo đó, 100% các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị tự đầu tư, trang bị thùng phân loại rác và túi rác tự hủy sinh học, tập kết thùng thu gom rác thải đúng nơi quy định. 100% các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị thực hiện phân loại và đổ rác thải theo đúng quy định. Vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị 02 thùng chứa chất thải sinh hoạt với dung tích trên 20 lít/thùng; đối với các cơ quan, hộ kinh doanh... thực hiện xã hội hóa, tự đầu tư thùng chứa chất thải sinh hoạt tùy theo nhu cầu xả thải. Hướng dẫn thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn theo 03 nhóm. Đối với khu vực đường phố, công viên, chất thải sinh hoạt được thu gom vào 02 thùng chứa, 01 thùng màu xanh chứa chất thải rắn hữu cơ, 01 thùng màu vàng chứa chất thải rắn vô cơ. Hàng ngày đơn vị cung ứng dịch vụ tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển.

Cán bộ phường Nguyễn Thái Học tổ chức cho nhân dân ký cam kết thực hiện tốt việc phân loại rác thải ngay tại nguồn

LĐLĐ thành phố phối hợp với phường Nguyễn Thái Học tổ chức kiểm tra việc thực hiện mô hình theo 2 giai đoạn, trong đó: Giai đoạn 1, từ ngày 20/02/2024 đến ngày 31/3/2024 tổ chức kiểm tra, giám sát hàng ngày. Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 31/12/2024 tổ chức kiểm tra, giám sát 02 lần/tháng. Mục đích xây dựng mô hình nhằm đảm bảo phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo đúng lộ trình tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường sống nói chung, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nói riêng; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hạn chế phát thải chất thải rắn trong đời sống sinh hoạt của nhân dân góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua việc triển khai xây dựng mô hình điểm “Tuyến đường thu gom phân loại rác thải tại nguồn” làm cơ sở rút kinh nghiệm, nhân rộng tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác